Marlena Krupa, "Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi świętego Jana od Krzyża w polskich przekładach", Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011.

Marlena Krupa, "Duch i litera. Liryczna ekspresja mistycznej drogi świętego Jana od Krzyża w polskich przekładach", Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011.

alt

Studium Marleny Krupy poświęcone jest zagadnieniom języka poetyckiego jako narzędzia służącego do odzwierciedlania i przekazywania doświadczeń religijnych. Przedmiotem badań jest liryczna twórczość hiszpańskiego mistyka doby renesansu, świętego Jana od Krzyża, a zwłaszcza jego wielki poemat mistyczny – Pieśń duchowa (Cántico espiritual). Autorka ukazuje, w jaki sposób poezja naśladuje przeżycia mistyczne i na czym polega swoista energia poematów, których celem jest przekazanie odbiorcy chociażby śladów tych głębokich doświadczeń. Książka ta przybliża czytelnikowi również twórczość świętego Jana od Krzyża. W Polsce stanowi ona głównie przedmiot badań teologicznych, tymczasem na całym świecie poświęcają jej swoje prace również liczni filologowie.

 

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Marlena Krupa za tę książkę otrzymała w 2012 roku wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2012 w kategorii: ‘myśl humanistyczna’.

 

Uzasadnienie kapituły:

„Za filologiczne spojrzenie na twórczość świętego Jana od Krzyża, z którego dziełem od wieków zmagają się także polscy tłumacze. Autorka poddaje badaniu język poetycki jako jeden z zasadniczych narzędzi przekazujących treści doświadczeń mistycznych. Tropi z niebywałą uwagą i interpretacyjną sprawnością wszystkie te miejsca w poematach hiszpańskiego mistyka, poświadczające o śladach tajemniczych religijnych uniesień. Nie tylko na polskim gruncie naukowym rozprawę należy uznać za wybitną, godną tłumaczeń na języki kongresowe i za podległą zwielokrotnionej lektury”.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)