Marcin Kurek, "Powieść totalna. Wokół narracyjnych teorii Ernesta Sábato i Maria Vargasa Llosy", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Marcin Kurek, "Powieść totalna. Wokół narracyjnych teorii Ernesta Sábato i Maria Vargasa Llosy", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)