Marcin Kurek, Justyna Ziarkowska, "Rzeczywiste i możliwe. Rozmowy z Florianem Śmieją", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2832).

Marcin Kurek, Justyna Ziarkowska, "Rzeczywiste i możliwe. Rozmowy z Florianem Śmieją", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2832).

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)