Małgorzata Tomicka, "Symbolizm francuski w polskiej krytyce literackiej (1886-1918)", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1987.

Małgorzata Tomicka, "Symbolizm francuski w polskiej krytyce literackiej (1886-1918)", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1987.

 

 

Acta Universitatis Wratislaviensis No 756

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)