Małgorzata Tomicka, "Programmes et manifestes littéraires en France au XIXe siècle. Anthologie à l’usage des étudiants en philologie romane", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.

Małgorzata Tomicka, "Programmes et manifestes littéraires en France au XIXe siècle. Anthologie à l’usage des étudiants en philologie romane", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)