Małgorzata Tomicka (posłowie i oprac.), "Francuskie opowiadania o miłości. XIX w.", Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006.

Małgorzata Tomicka (posłowie i oprac.), "Francuskie opowiadania o miłości. XIX w.", Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006.

Wielka miłość, jak powszechnie wiadomo, bywa nieobliczalna. Każde z opowiadań odsłania jakiś wymiar tej tajemnicy. Każde trąca nieco inną strunę. Znajdziemy w nich różne nastroje: tęsknotę i żal, cierpienie, strach, powagę, a czasem trwogę. Z drugiej strony pobrzmiewają dowcipem, ironią, namiętnością i pikanterią. Ta różnorodność tonów wywodzi się z bogactwa epoki, w której powstały, a także z samej istoty miłości.

 

 

 

 

 

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)