MAJDZIK Katarzyna, SŁAPEK Daniel, Narzędzia analizy przekładu, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek ; Katowice, Uniwersytet Śląski, 2015, s. 200. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. wł. Seria : „Nauka o komunikowaniu”

MAJDZIK Katarzyna, SŁAPEK Daniel, Narzędzia analizy przekładu, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek ; Katowice, Uniwersytet Śląski, 2015.

Heistein

     

Autorzy  [...] pracy w  samym tytule wyraźnie określili jej przedmiot. Pojęcie narzędzia przybliża charakter książki do sfery praktycznej, również sfery dydaktyki akademickiej. Autorzy wybrali, zgodnie z w łasnym doświadczeniem akademickim, te obszary, które – ich zdaniem – dadzą się opisać w kategoriach wiedzy instrumentalnej, pomocnej w analizach czynności przekładu. Wprawdzie czytelnik nie ma wątpliwości, że autoromchodzi głównie o przekład literacki, to sporo informacji właśnie instrumentalnych z powodzeniem da się odnieść do przekładu różnych tekstów, ze znamionami praw autorskich. Obok waloru poznawczego praca ma więc znaczący walor aplikacyjny.

 

Z recenzji prof. zw. dra hab. Waldemara Tłokińskiego

 

Jestem przekonana, że książka Narzędzia analizy przekładu okaże się instrumentem niezwykle przydatnym podczas pracy ze studentami neofilologii, ponieważ nie epatuje żargonem naukowym, jest spójna i w sposób kompetentny prezentuje wnioski z przeprowadzonych analiz. Autorzy dają dowód znajomości literatury przedmiotu i dobrego przygotowania metodologicznego do podjęcia tematu.

 

Z recenzji dr Justyny Pisarskiej

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)