Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki (red.), "Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje konflikty", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.

Maja Pawłowska, Tomasz Wysłobocki (red.), "Pharmacopea. Uzależnienia, obsesje konflikty", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.

Pharmacopea  bb Monografia ta powstała w dużej mierze w konsekwencji XIV Spotkań Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, które odbywały się w IFR w listopadzie 2011 r. Autorzy znakomitych artykułów "skupili swe rozważania zarówno na stosowanych przed wiekami środkach leczniczych, jak i rozpoznanych przez ówczesną medycynę schorzeniach i patologiach. Tesksty zostały więc podzielone na dwie grupy: w pierwszej przedstawiono środki lecznicze, odgrywające różnorodne role w dziełach litaratury, natomiast w drugiej różnorodne odchylenia od normy, uzależnienia, obsesje, konflikty. [...] Szeroki wachlarz omawianych dzieł, należących do różnych kultur i okresów historycznych, sprawia, że uważny czytelnik może dostrzec zadziwiającą nowoczesnośc poglądów ludzi żyjących przed wiekami, ich nonkonformizm myślowy i rozliczne analogie do współczesnych zachowań i sposobów myślenia. Dążeniem specjalistów dawnych litaratur jest ukazanie dialogu intelektualnego i artystycznego, istniejącego pomiędzy różnymi kulturami i epokami. Można z przekonaniem stwierdzić, że niniejszy tom cel ten osiąga".

 

SPIS TREŚCI:

 

Pharmacopea

 1. Joanna Rybowska, Magiczne lekarstwa na miłość w antyku — rozczarowania i pomyłki
 2. Joanna Gorecka-Kalita, Lekarka czy czarownica? Medyczne praktyki kobiet w literaturze średniowiecznej
 3. Ewa Dorota Żółkiewska, Magiczne napoje we francuskiej literaturze narracyjnej XII i XIII wieku. Próba klasyfikacji
 4. Magdalena Sakowska, Miłość jako choroba i lekarstwo w pieśniach trubadurek i truwerek w anonimowych pieśniach z głosem kobiecym
 5. Agata Sobczyk, Trucizna, przemoc i idylla. Roman de Guillaume de Palerne (XIII wiek)
 6. Barbara Marczuk, Renesansowe lekarstwa na melancholię
 7. Ewa Łukaszyk, „Lignum aquilaria”, „mirra” i „olibanum” jako „substancje pogranicza”. Uwagi o węchu w dawnej kulturze
 8. Beata Baczyńska, „Leriano se dejaba morir”. Choroby psychosomatyczne w hiszpańskim romansie sentymentalnym
 9. Tomasz Szymański, Montaigne wobec choroby i śmierci: między krytyką medycyny a terapeutycznym znaczeniem filozofii
 10. Magdalena Koźluk, „Lapido pretioso curare”, czyli o bezcennych „pharmaca” od antyku do XVII wieku
 11. Jolanta Dygul, „Oto znowu trucizna”, czyli o reliktach dawnego teatru w dramaturgii Goldoniego

 

Uzależnienia, obsesje, konflikty

 1. Joanna Pietrzak-Thébault, Przepis na książkę, czyli tryumf „nouvelle cuisine”
 2. Monika Kulesza, Konflikty tragiczne w sztukach teatralnych Catherine Bernard
 3. Monika Malinowska, Nieznany projekt „Dykcjonarza historycznego” przygotowany przez Samuela Chappuzeau pod koniec XVII wieku
 4. Izabella Zatorska, Madame Geoffrin i Stanisław August: uzależnienie, obsesja czy polityczna strategia?
 5. Agata Sadkowska-Fidala, Kat i ofiara w twórczości markiza de Sade
 6. Tomasz Wysłobocki, Thomas, Diderot, Galiani i pani d’Épinay — oświeceniowy spór o kondycję kobiety
 7. Andrzej Rabsztyn, Mroczne obsesje bohaterów powieści Révéroniego Saint-Cyr „Pauliska ou la perversité moderne” („Pauliska, czyli współczesne wszeteczeństwo”)
 8. Łukasz Szkopiński, Konflikt jako element napędowy akcji w „gotycyzujących” powieściach François Guillaume’a Ducray-Duminila
 9. Ewa Kalinowska, „Vathek” Williama Beckforda: manie, obsesje i ekstrawagancje
 10. Marek Jastrzębiec-Mosakowski, „Zdrada klerków” Juliena Bendy (1927)Oświeceniowe źródła pewnego narkotycznego uniwersalizmu

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)