Maja Pawłowska, "Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

Maja Pawłowska, "Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

mimesis

Maja PAWŁOWSKA, „Mimesis a teorie siedemnastowiecznej powieści francuskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.

   Pisma Platona, Arystotelesa i Horacego w znacznym stopniu ukształtowały świadomość artystyczną oraz estetyczną doktrynę klasycyzmu francuskiego. Jej fundamentem była koncepcja mimesis, rozumiana jako imitacja natury i imitacja starożytnych. Powieść należała do najbardziej dynamicznie rozwijających się gatunków literackich w siedemnastowiecznej Francji. Była również jednym z niewielu gatunków nieposiadających wytyczonych w antyku reguł. Istnienie gatunku nieskodyfikowanego było anomalią, nasuwającą pytania o relacje pomiędzy doktryną a gatunkiem niepodlegającym jej ograniczeniom, o stosunek do imitacji i swobody twórczej.

   Próbom włączenia gatunku w obręb obowiązującej doktryny literackiej zawdzięczać należy rozwój siedemnastowiecznej myśli teoretycznej poświęconej powieści. W większości ówczesnych rozważań występują stałe punkty odniesienia, pozwalające krytykom na ocenę gatunku. Są to: stosunek do imitacji starożytnych jako zasady twórczości literackiej oraz do Arystotelesowskiej opozycji historia — mimesis oraz prawda — prawdopodobieństwo.

SPIS TREŚCI:

Zarys problematyki

Siedemnastowieczny romans francuski — stan badań nad gatunkiem

Wybór tematu

Wybór tekstów i ich przekład

Zagadnienia terminologiczne

CZĘŚĆ PIERWSZA

Poetyki starożytne

Platon

Arystoteles

Horacy

CZĘŚĆ DRUGA

Romans starożytny a nowożytny

Romans starogrecki

Szesnastowieczne francuskie kontynuacje romansu starogreckiego

CZĘŚĆ TRZECIA

Teoria powieści we Francji w XVII wieku

Honoré d’Urfé — powieść pasterska

Jean-Pierre Camus — powieść pobożna

François Dorval-Langlois de Fancan — dyskusja nad powieścią

Georges de Scudéry — powieść heroiczno-dworska

François Hédelin, ksiądz d’Aubignac — powieść alegoryczna

Pierre-Daniel Huet — historia powieści

Jean-Baptiste Trousset de Valincour — krytyka powieści analitycznej

Jean-Antoine de Charnes — obrona powieści nowego typu

Du Plaisir — powieść czytelnika

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)