Ludovico Fulci "« La Lupa » di Verga. Esercitazioni di lettura e spunti di approfondimento", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2005.

Ludovico Fulci "« La Lupa » di Verga. Esercitazioni di lettura e spunti di approfondimento", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2005.

 

Podręcznik Fulciego jest wszechstronną prezentacją i analizą noweli Vergi, pozwalającą przeprowadzić ze studentami serię ćwiczeń, podczas których uwzględnione być mogą różne aspekty tekstu, kulturowe, językowe, literackie. Umożliwia on również samodzielną pracę studenta nad opowiadaniem sycylijskiego autora. (…) Część trzecia analizuje kwestię czytelnika, adresata noweli Vergi, rozpoczynając od zagadnień bardziej ogólnych: relacji pisarza z publicznością w XIX w. Cykl nowel, którego częścią jest La Lupa, został pomyślany, aby rozpowszechnić we Włoszech znajomość sytuacji Południa, jego tradycyjne wartości moralne. Zastanawiając się nad strukturą publiczności, również kobiecej, Fulci dostrzega w postaci Maricchii bohaterkę, z którą publiczność ta mogłaby się utożsamić, lecz bierze też pod uwagę możliwość bardziej niekonwencjonalnej identyfikacji z główną postacią, do czego potrzebne jest porzucenie tradycyjnego męskiego punktu widzenia, potępiającego Lupę. (…) uważam, że podręcznik « La Lupa » di Verga Ludovica Fulciego jest bardzo interesującym materiałem dydaktycznym, oryginalnie ujmującym pracę nad tekstem, skłaniającym studentów do samodzielności i wszechstronnego widzenia kwestii literackich i językowych. Nie ogranicza się jedynie do noweli sycylijskiego autora, lecz porusza też szereg kwestii bardziej ogólnych i czyni to nader kompetentnie.

Z recenzji prof. dr hab. Joanny Ugniewskiej

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)