Konferencje

13-15 grudnia 2018

W poszukiwaniu tożsamości... Przeszłość i teraźniejszość Augusta Lacaussade'a i Polaków w Paryżu.

18-19 października 2018

Wierzenia, wiara i niewiara w XIX wieku: IV Spotkanie Dziewiętnastowieczników

wrzesień 2018

Gramatyka kontrastywna polsko-włoska

 

17-18 września 2018

 

Międzynarodowa konferencja
"Le théâtre, lieu d'affrontement politique et social, du Cid à Hernani / Theatre as political and social battlefield, from Cid to Hernani"

 

8-9 marca 2018

 

WOKÓŁ TERMINOLOGII: TEORIA, DYDAKTYKA I PRAKTYKA

 

13-15 listopada 2017

 

XIII Międzynarodowe Kolokwium „Literatura Hispanoamerykańska i jej wartości”

 

1-3 czerwca 2017

 

II Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana
GRAMMATICA ITALIANA FRA TEORIA E DIDATTICA

 

11-12 maja 2017

 

Międzynarodowe sympozjum “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos”

 

6-8 kwietnia 2017

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "André Gide à (re)découvrir ?"

 

8-9 czerwca 2016

 

Konferencja międzynarodowa - WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK A KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA - Wrocław, 8-9 czerwca 2016

 

19-21 maja 2016

 

Międzynarodowa konferencja - CHILDREN'S LITERATURE AND PLAY - Wrocław, 19-21 maja 2016

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)