Konferencje

"TERMOS 2023"

III Wrocławskie Spotkania Terminologiczne
"TERMOS 2023"

16 grudnia 2022

Colloque international et pluridisciplinaire

"LES LANGUES, LES LITTÉRATURES ET LES CULTURES FRANÇAISES ET SLAVES EN CONTACT ET EN DIVERGENCE"

Appel / okólnik

Formulaire de participation / Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM

7-9 grudnia 2022

Conferencia international

"LA EXPERIENCIA MÍSTICA EN LA CULTURA Y LA CIENCIA /
MYSTICAL EXPERIENCE IN CULTURE AND SCIENCE"

PROGRAM

Okólnik | Invitación | Appel Invito | Invitation 

6-7 października 2022

 

 

Colloque international et pluridisciplinaire
"LES SURVIVANCES ET LES RACINES DE MOLIÈRE"

(we współpracy z Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu)

Appel (zaproszenie)

30 września - 1 października 2021

Colloque international linguistique et littéraire

AU CARREFOUR DES SENS CINQUIÈME ÉDITION

4-5 października 2021

 

 

LE THÉÂTRE EUROPÉEN EN (R)ÉVOLUTION (XVIIe-XIXe siècles)

Colloque international et pluridisciplinaire

(we współpracy ze Stacją PAN w Paryżu i pod patronatem Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego)

 

15-17 października 2020

 

Polonia - Veneto: viaggi, contatti, scambi LINK

Polska - Wenecja Euganejska: podróże, kontakty, wymiana LINK

strona konferencji: http://polonia-veneto.uni.wroc.pl/

19-21 listopada 2020

23-24 września 2021

 

XXIVe Rencontre du Réseau thématique

« La traduction comme moyen de communication interculturelle » :

AMOUR – TRADUCTION – TRADUCTEUR

MIŁOŚĆ - TŁUMACZENIE - TŁUMACZ

 

5-7 marca 2020

 

 

II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne
"TERMOS 2020"

21-22 listopada 2019

 

PERIPHÉRIES – CENTRES – TRADUCTION

PERYFERIE – CENTRA – PRZEKŁAD

26-27 września 2019

 

AU CARREFOUR DES SENS

13-15 grudnia 2018

 

W poszukiwaniu tożsamości... Przeszłość i teraźniejszość Augusta Lacaussade'a i Polaków w Paryżu.

 

20-21 grudnia 2018

 

"Liberté, égalité... pour tout le monde?
Les femmes et la lutte pour le progrès social 1700-1918"

- program i strona konferencji

 

 

30 listopada - 1 grudnia 2018

 

Italiano e lingue slave: problemi di grammatica contrastiva

Programma - Program

Libro degli abstract - Książka abstraktów

Call for Papers

 

18-19 października 2018

Wierzenia, wiara i niewiara w XIX wieku: IV Spotkanie Dziewiętnastowieczników

17-18 września 2018

 

Międzynarodowa konferencja
"Théâtre, lieu d'affrontement politique et social, du Cid à Hernani / Theatre as political and social battlefield, from Cid to Hernani"

 

PROGRAMME

 

8-9 marca 2018

 

WOKÓŁ TERMINOLOGII: TEORIA, DYDAKTYKA I PRAKTYKA

 

29 listopada - 1 grudnia 2017

 

 

XX Spotkania Dawnych Literatur Romańskich

- program konferencji

 

 

13-15 listopada 2017

 

XIII Międzynarodowe Kolokwium „Literatura Hispanoamerykańska i jej wartości”

 

25-26 września 2017

 

Au Carrefour des sens - 3e édition

- program konferencji

8-9 czerwca 2017

 

City and the Process of Transition from Early Modern Times to the Present
- program konferencji

 

1-3 czerwca 2017

 

II Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana
GRAMMATICA ITALIANA FRA TEORIA E DIDATTICA

 

11-12 maja 2017

 

Międzynarodowe sympozjum “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos”

 

6-8 kwietnia 2017

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "André Gide à (re)découvrir ?"

 

8-9 czerwca 2016

 

Konferencja międzynarodowa - WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK A KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA - Wrocław, 8-9 czerwca 2016

 

19-21 maja 2016

 

Międzynarodowa konferencja - CHILDREN'S LITERATURE AND PLAY - Wrocław, 19-21 maja 2016

 

29-30 września 2015

 

Au Carrefour des sens - 2de édition
- program konferencji

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)