Konferencje

16-17 grudnia 2022

Colloque international et pluridisciplinaire

"LES LANGUES, LES LITTÉRATURES ET LES CULTURES FRANÇAISES ET SLAVES EN CONTACT ET EN DIVERGENCE"

Appel / okólnik

Formulaire de participation / Formularz zgłoszeniowy

7-9 grudnia 2022

Conferencia international

"LA EXPERIENCIA MÍSTICA EN LA CULTURA Y LA CIENCIA /
MYSTICAL EXPERIENCE IN CULTURE AND SCIENCE"

Okólnik   

Invitación 

Appel 

Invito

Invitation 

6-7 października 2022

 

 

Colloque international et pluridisciplinaire
"LES SURVIVANCES ET LES RACINES DE MOLIÈRE"

(we współpracy z Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu)

Appel (zaproszenie)

30 września - 1 października 2021

Colloque international linguistique et littéraire

AU CARREFOUR DES SENS CINQUIÈME ÉDITION

4-5 października 2021

 

 

LE THÉÂTRE EUROPÉEN EN (R)ÉVOLUTION (XVIIe-XIXe siècles)

Colloque international et pluridisciplinaire

(we współpracy ze Stacją PAN w Paryżu i pod patronatem Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego)

 

15-17 października 2020

 

Polonia - Veneto: viaggi, contatti, scambi LINK

Polska - Wenecja Euganejska: podróże, kontakty, wymiana LINK

strona konferencji: http://polonia-veneto.uni.wroc.pl/

19-21 listopada 2020

23-24 września 2021

 

XXIVe Rencontre du Réseau thématique

« La traduction comme moyen de communication interculturelle » :

AMOUR – TRADUCTION – TRADUCTEUR

MIŁOŚĆ - TŁUMACZENIE - TŁUMACZ

 

5-7 marca 2020

 

 

II Wrocławskie Spotkania Terminologiczne
"TERMOS 2020"

21-22 listopada 2019

 

PERIPHÉRIES – CENTRES – TRADUCTION

PERYFERIE – CENTRA – PRZEKŁAD

26-27 września 2019

 

AU CARREFOUR DES SENS

13-15 grudnia 2018

 

W poszukiwaniu tożsamości... Przeszłość i teraźniejszość Augusta Lacaussade'a i Polaków w Paryżu.

 

20-21 grudnia 2018

 

"Liberté, égalité... pour tout le monde?
Les femmes et la lutte pour le progrès social 1700-1918"

- program i strona konferencji

 

 

30 listopada - 1 grudnia 2018

 

Italiano e lingue slave: problemi di grammatica contrastiva

Programma - Program

Libro degli abstract - Książka abstraktów

Call for Papers

 

18-19 października 2018

Wierzenia, wiara i niewiara w XIX wieku: IV Spotkanie Dziewiętnastowieczników

17-18 września 2018

 

Międzynarodowa konferencja
"Théâtre, lieu d'affrontement politique et social, du Cid à Hernani / Theatre as political and social battlefield, from Cid to Hernani"

 

PROGRAMME

 

8-9 marca 2018

 

WOKÓŁ TERMINOLOGII: TEORIA, DYDAKTYKA I PRAKTYKA

 

29 listopada - 1 grudnia 2017

 

 

XX Spotkania Dawnych Literatur Romańskich

- program konferencji

 

 

13-15 listopada 2017

 

XIII Międzynarodowe Kolokwium „Literatura Hispanoamerykańska i jej wartości”

 

25-26 września 2017

 

Au Carrefour des sens - 3e édition

- program konferencji

8-9 czerwca 2017

 

City and the Process of Transition from Early Modern Times to the Present
- program konferencji

 

1-3 czerwca 2017

 

II Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica Italiana
GRAMMATICA ITALIANA FRA TEORIA E DIDATTICA

 

11-12 maja 2017

 

Międzynarodowe sympozjum “Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos”

 

6-8 kwietnia 2017

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "André Gide à (re)découvrir ?"

 

8-9 czerwca 2016

 

Konferencja międzynarodowa - WROCŁAW I DOLNY ŚLĄSK A KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA - Wrocław, 8-9 czerwca 2016

 

19-21 maja 2016

 

Międzynarodowa konferencja - CHILDREN'S LITERATURE AND PLAY - Wrocław, 19-21 maja 2016

 

29-30 września 2015

 

Au Carrefour des sens - 2de édition
- program konferencji

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)