Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz (oprac.), "Z Jaworowa w świat daleki. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny", Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.

Katarzyna Biernacka-Licznar, Justyna Łukaszewicz (oprac.), "Z Jaworowa w świat daleki. Profesorowi Józefowi Heisteinowi na 90. urodziny", Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014.

Heistein

     

Publikacja poświęcona postaci nestora wrocławskiej romanistyki, prof. Józefa Heisteina, składa się z trzech zasadniczych części. Pierwszą stanowi wywiad z Profesorem przeprowadzony przez redaktorki tomu i wzbogacony dokumentacją fotograficzną. Druga zawiera artykuły poświęcone Profesorowi i napisane przez jego współpracowników, przyjaciół, uczniów oraz uczonych, z którymi łączyły go naukowe relacje. Trzecia część to bibliografia publikacji Józefa Heisteina.
Profesor Józef Heistein jest osobistością, która na trwale wpisała się w panoramę polskiej romanistyki rozumianej w sposób szeroki. Jego dorobek naukowy dotyczy bowiem nie tylko literaturoznawstwa francuskiego, ale także – może przede wszystkim – włoskiego.

 

dr hab. Jadwiga Miszalska, prof. UJ

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)