Justyna Ziarkowska "Ucieczka do głębi. O surrealizmie w literaturze hiszpańskiej przed 1936" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010

Justyna Ziarkowska "Ucieczka do głębi. O surrealizmie w literaturze hiszpańskiej przed 1936" Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010

Niniejsza książka traktuje o surrealizmie rozumianym nie wąsko i dogmatycznie jako czysty automatyzm, a szeroko jako rodzaj wyobraźni, projekt światopoglądowy i praktyka estetyczna, która odcisnęła niezatarty ślad na całej sztuce dwudziestego wieku. (…)

 

Wszystkie te cechy hiszpańskiej kultury dawniejszej, jak zamiłowanie do dziwaczności, okropności i groteski, oraz nowszej, jak skłonność do zniekształceń, upłynniania granic i badanie problemu utraty tożsamości, zogniskują się ze szczególnym natężeniem w utworach literackich hiszpańskich surrealistów, głównych bohaterów naszej opowieści: Albertiego, Aleixandre, Cernudy i Lorki.

 

Z Prologu

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)