Justyna Łukaszewicz, "Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Justyna Łukaszewicz, "Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

 

 

(Acta Universitatis Wratislaviensis No 1846)

W książce poświęconej Goldoniemu autorka przedstawia różne aspekty recepcji włoskiego komediopisarza w Polsce w okresie Oświecenia: informacje o spektaklach (w oryginale i przekładzie) i opinie krytyki teatralnej, a także porównania z oryginałami tekstów polskich przeróbek utworów Goldoniego.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)