Józef Heistein (wstęp i red.), "Antologia poezji Quebeku – Anthologie de la poésie québécoise", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985.

Józef Heistein (wstęp i red.), "Antologia poezji Quebeku – Anthologie de la poésie québécoise", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1985.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)