Józef Heistein (red.), "Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej", Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1977.

Józef Heistein (red.), "Futuryzm i jego warianty w literaturze europejskiej", Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1977.

 

 

(Acta Universitatis Wratislaviensis No 377)

Spis treści:

  • Józef HEISTEIN: Wstęp 5
  • Józef HEISTEIN: Futuryzm we Włoszech 7
  • Zbigniew BARAŃSKI: Futuryzm w Rosji 57
  • Jan TRZYNADLOWSKI: Futuryzm polski 97
  • Józef HEISTEIN: Futuryzm a awangardowe prądy literackie we Francji 113
  • Marian SZYROCKI: Futuryzm włoski a niemiecki ekspresjonizm 137
  • Józef HEISTEIN: Próba syntezy 150
  • Résumé 169
  • Indeks nazwisk 173

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)