Józef Heistein, "Historia literatury włoskiej. Zarys ", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.

Józef Heistein, "Historia literatury włoskiej. Zarys ", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.

 155x220

Zarys dziejów literatury włoskiej od średniowiecza do czasów współczesnych.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)