Józef Heistein, "Historia literatury francuskiej. Od początków do czasów najnowszych", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997.

Józef Heistein, "Historia literatury francuskiej. Od początków do czasów najnowszych", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1997.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)