Jerzy Achmatowicz, "Nican Mopohua. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku w 1531", Atut, Wrocław 2010.

Jerzy Achmatowicz, "Nican Mopohua. Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku w 1531", Atut, Wrocław 2010.

 

 nican-mopohua

 

Jedyna w Polsce książka o Objawieniach Maryjnych w Meksyku w 1531 r. i tekście Nican Mopohua, w którym zostały one opisane. Autor dokonuje analizy i interpretacji tekstu, przedstawia hipotezy dotyczące czasu jego powstania i jego domniemanego autora. Zamieszcza także własny przekład Nican Mopohua z języka nahuatl na język polski. Ta naukowa propozycja translatorska jest pierwszą tego typu w polskiej literaturze przedmiotu.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)