Italianistyka

 

Od 1 stycznia 2023 roku koordynatorką programu Erasmus+ dla Italianistyki jest mgr Monika Szmulewska (monika.szmulewska@uwr.edu.pl).

 

Informacje na temat wyjazdów znajdują się w zakładkach „Studia”„Praktyki”.  Informacje i dokumenty niezbędne do rozliczenia wyjazdu na studia w zakładce „Rozliczenie wyjazdu”. Znajdą tam Państwo informacje praktyczne, regulaminy, pliki do pobrania oraz aktualne ogłoszenia.

Zachęcam do zapoznania się z listą aktualnie obowiązujących umów bilateralnych (lista do pobrania).

Studentów, którzy już uczestniczyli w programie (ale i innych zainteresowanych) zachęcamy do udziału w Buddy System Uniwersytetu Wrocławskiego - w ramach programu przydzielamy przyjezdnym studentom z wymiany chętnych do pomocy studentów z Wrocławia - w ten sposób staramy się nie tylko wspierać gości z wymiany w ich pierwszych chwilach w Polsce, ale też budować relacje międzykulturowe i pracować na rzecz integracji studentów zagranicznych we Wrocławiu. Informacje na temat Buddy System.

AKTUALNOŚCI:

1. Zapraszam za spotkanie online dla wszystkich zainteresowanych wyjazdem na studia Erasmus w przyszłym roku akademickim (filologie francuska, hiszpańska i włoska). Spotkanie odbędzie się na platformie Teams 13 lutego o godzinie 14:00. Link zostanie wysłany do wszystkich studentów droga mailową.

2. Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ Studia rozpocznie się po zakończeniu semestru zimowego. Dokumenty rekrutacyjne można składać do 24 lutego włącznie, wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 28 lutego 2022.

3. Dokumenty dotyczące rozliczeń wyjazdów na studia w roku akademickim 2022/2023 są dostępne w zakładce „Rozliczenie wyjazdu”.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)