Informacje ogólne i kontakt z redakcją

English version Spanish version

Informacje ogólne i kontakt z redakcją

Czasopismo Estudios Hispánicos jest indeksowane w bazach ERIH PLUS, DIALNET, MIAR, Linguistic Bibliography, a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, MLA International Bibliography database, POL-index/PBN (pbn.nauka.gov.pl)

Wersją pierwotną (referencyjną) tomów czasopisma jest wydanie papierowe.

Strona wydawcy czasopisma (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego): <http://eh.wuwr.pl>

E-ISSN: 2545-0980

ISSN: 2084-2546

Prefijo DOI: 10.19195. 

          

Adres korespondencyjny

Redakcja Estudios Hispánicos

Instytut Filologii Romańskiej

Uniwersytet Wrocławski

pokój 4.11

bp. Nankiera 4

50-140 Wrocław

Tel. (+48) 71 375 24 33 (sekretariat)

Tel. (+48) 71 375 20 21 (secretariado)

 

Kontakt mailowy

e-mail: estudios.hispanicos@uwr.edu.pl

 

Kontakt z redaktorami Estudios Hispánicos

dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. nadzw. UWr

justyna.ziarkowska@uwr.edu.pl

 

dr José Luis Losada Palenzuela

jose-luis.losada@uwr.edu.pl

 

 

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o.
pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław

Polonia
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)