Historia czasopisma

English version       Spanish version

Historia czasopisma

Estudios Hispánicos jest najstarszym z polskich czasopism hispanistycznych wydawanych wyłącznie w języku hiszpańskim lub innych językach Półwyspu Iberyjskiego. Pismo powstało w Krakowie w roku 1988; w pierwszym tomie, którego redaktorami byli Teresa Eminowicz, Jerzy Sławomirski i Piotr Sawicki, znalazły się materiały z Pierwszego Sympozjum Hispanistów Polskich, zorganizowanego przez Uniwersytet Jagielloński (Kraków 1985). Organizatorem Drugiego Sympozjum (Wrocław–Karpacz 1990) i wydawcą drugiego tomu (1992) był Uniwersytet Wrocławski. Od tej chwili Estudios Hispánicos weszły jako seria w skład Actas Universitatis Wratislaviensis. Inicjatorem powstania serii i jej redaktorem, od początku aż do roku 2005, był  Piotr Sawicki.

 

Celem czasopisma, oprócz publikowania prac naukowych, jest również dokumentowanie rozwoju polskiej hispanistyki, przede wszystkim działalności akademickiej, wydawniczej i popularyzatorskiej środowiska hispanistycznego oraz wydarzeń naukowych, literackich i kulturalnych związanych z relacjami pomiędzy Polską i krajami słowiańskimi z jednej strony, a krajami hiszpańsko- i portugalskojęzycznymi z drugiej.  Temu zadaniu służą publikowane na jego łamach recenzje książek, sprawozdania z konferencji i wszelkiego typu informacje dokumentalne, które ukazują się regularnie, począwszy od numeru VI (1997).

 

Prof. Piotr Sawicki

 

Dla zapewnienia pismu odpowiedniego poziomu naukowego oraz zwiększenia zasięgu jego rozpowszechniania, od tomu XIX (2011) powołane zostały Rada Naukowa (Consejo Científico) i Rada Recenzencka (Consejo Asesor). Jednak juz od początku funkcjonowania redakcja Estudios liczyć mogła na pomoc i współpracę ze strony wybitnych hispanistów polskich i zagranicznych. Znaleźli się wśród mich m.in.: Eugeniusz Górski (Polska Akademia Nauk), César Hernández Alonso (Universidad de Valladolid), Antonio Lara Pozuelo (Université de Lausanne, Szwajcaria), Roberto Mansberger Amorós (Universidad de Alcalá de Henares), Emma Martinell Gifre (Universidad de Barcelona), Evelyne Martin-Hernandez (Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, Francja), Florian Śmieja (University of de Western Ontario, Kanada) oraz wielu innych, którzy zawsze służyli nam pomocą i radą.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)