FILOLOGIA HISZPAŃSKA ZAPISY NA ZAJĘCIA

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

ZAPISY NA ZAJĘCIA

semestr zimowy 2018/19

 

Informacje ogólne

Przedmioty na filologii hiszpańskiej dzielą się na dwie kategorie: 1) przedmioty obowiązkowe, 2) przedmioty do wyboru. Przedmioty do wyboru również są zajęciami obowiązkowymi, jednak student ma w ich przypadku możliwość wyboru spośród kilku propozycji.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 

Studenci  I roku HM w semestrze zimowym zapisują się na zajęcia monograficzne (30 godzin, 4 ECTS) oraz na drugi język romański, a studenci kształcenia modułowego  "Przygotowanie do zawodu nauczyciela" – również na przedmioty dla nich przewidziane.

Studenci II roku HM mogą, ale nie muszą zapisywać się na zajęcia do wyboru.

Lista zajęć do wyboru w semestrze zimowym 2018/19 dla studiów magisterskich

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Zajęcia do wyboru w semestrze zimowym 2018/19 - wymagana liczba zajęć, godzin, punktów ECTS

 

Rok

i ścieżka studiów

Przedmioty

dowolnego wyboru

(godz./ECTS)

Przedmioty

z bloku cywilizacyjnego

(liczba/ECTS)

Przedmioty

z bloku

literackiego

(liczba/ECTS)

Przedmioty

doskonalenia

językowego

(liczba)

II język romański

(godz./ECTS)

I HL, A

60/4

-

-

 

 

 

min. 1 w ciągu całych studiów

-

I HL, B

60/4

-

-

wybór języka, poziom A1

60/4

II HL, A

30/3

min. 1/min.3

min. 1/min.3

wybór języka, poziom A1

60/4

II HL, B

30/2

min. 1/min.3

min. 1/min.3

Kontynuacja, poziom B1

60/4

III HL, A

-

min. 1/min.3

min. 1/min.3

Kontynuacja, poziom B1

60/4

III HL, B

30/4

min. 1/min.3

min. 1/min.3

-

 

Lista zajęć do wyboru w semestrze zimowym 2018/19 dla studiów licencjackich

 

Informacje uzupełniające

  1. a) W ramach przedmiotu Drugi język romański oferuje się studentom specjalności hiszpańskiej do wyboru lektorat języka romańskiego innego niż język specjalności, a zatem: francuski, portugalski, kataloński lub włoski. Student zobowiązany jest później kontynuować naukę drugiego języka romańskiego wybranego w semestrze poprzednim.
  2. b) Studenci są zobowiązani do zaliczenia przed końcem studiów jednego z przedmiotów: Akwizycja i nauka języka drugiego lub Praktyczna stylistyka języka polskiego.
  3. c) Zapisy na Seminarium licencjackie odbyły się w czerwcu. Studenci, którzy nie są jeszcze zapisani na seminarium, proszeni są o kontakt z prowadzącymi:

         prof. Beata Baczyńska [beata.baczynska@uwr.edu.pl]

         dr Ewa Kulak [ewa.kulak@uwr.edu.pl]

         dr Agata Draus-Kłobucka [agata.draus-klobucka2@uwr.edu.pl]

  1. d) Nadwyżka punktów przechodzi na semestr kolejny.

 

W razie wątpliwości dotyczących zapisu należy kontaktować się z tutorem: 

I rok HL: dr Justyna Nowicka [justyna.nowicka@uwr.edu.pl]

II rok HL: dr Agata Draus-Kłobucka [agata.draus-klobucka@uwr.edu.pl]

III rok HL: dr Łukasz Smuga [lukasz.smuga@uwr.edu.pl]

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)