Filologia hiszpańska - studia I stopnia (licencjackie)

 

Filologia hiszpańska, studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

OPIS KIERUNKU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DOKUMENTY

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTUJ SIĘ

PROGI PUNKTOWE

Rekrutacja 2020/2021 - 179 pkt.
Rekrutacja 2019/2020 - 165,4 pkt.
Rekrutacja 2018/2019 - 172,2 pkt.
Rekrutacja 2017/2018 - 165 pkt.
Rekrutacja 2016/2017 - 152,7 pkt.; dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - 158,9 pkt.
Rekrutacja 2015/2016 - 144,6 pkt.; dla kandydatów, dla których filologia hiszpańska była kolejnym kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej - 177,8 pkt.
 

LIMITY PRZYJĘĆ W REKRUTACJI 2023/2024

Łączny limit: 60 | Kandydaci z nową maturą: 54 | Kandydaci z tzw. starą maturą: 1 | Cudzoziemcy: 5

KOMISJA

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Kulak
Wiceprzewodnicząca: dr Joanna Jakubowska
Sekretarz: dr Marta Minkiewicz (marta.minkiewicz@uwr.edu.pl)
Egzaminatorka: dr Magdalena Krzyżostaniak
 

ADRES I NUMER TELEONU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław, pokój 3.3
tel. 695 650 668 (w godzinach wyznaczonych dyżurów)

DYŻURY TELEFONICZNE 

I etap:
18 lipca 2023 r., godz. 12.15-14.15
19 lipca 2023 r., godz. 12.15-14.15
20 lipca 2023 r., godz. 11.00-13.00
21 lipca 2023 r., godz. 16.00-17.30

 
II etap:
25 lipca 2023 r., godz. 9.00-11.00
26 lipca 2023 r., godz. 9.00-11.00 
 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Instytut Filologii Romańskiej, pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław, GABINET 3.3

O przyjęcie na studia licencjackie mogą ubiegać się osoby zarówno ze znajomością, jak i bez znajomości języka hiszpańskiego.

Szczegółowy program studiów (rok po roku)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)