Filologia hiszpańska

Informacje na temat wyjazdów w ramach programu Erasmus dla studentów Filologii hiszpańskiej:

- na studia,

- na praktyki.

 

Koordynator programu Erasmus w Zakładzie Iberystyki

dr Justyna Wesoła

Kontakt : justyna.wesola@uwr.edu.pl

Konsultacje: Link do USOS WEB

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)