Filologia francuska - studia I stopnia (licencjackie)

 

Filologia francuska, studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

OPIS KIERUNKU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DOKUMENTY

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTUJ SIĘ

PROGI PUNKTOWE
Rekrutacja 2021/22 - 159 punktów
Rekrutacja 2020/21 - 158 punktów
Rekrutacja 2019/20 - 148 punktów
Rekrutacja 2018/19 - 143 punkty
Rekrutacja 2017/18 - 142 punkty
Rekrutacja 2016/17 - 130,5 punktów
 
LIMITY PRZYJĘĆ W REKRUTACJI 2023/2024
Łączny limit: 70 | Kandydaci z nową maturą: 64 | Kandydaci z tzw. starą maturą: 1 | Cudzoziemcy: 5
 
KOMISJA
Przewodnicząca: dr hab. Ewa Kulak
Wiceprzewodnicząca: dr Joanna Jakubowska
Sekretarz: dr Patrycja Krysiak (patrycja.krysiak@uwr.edu.pl)
Egzaminatorka: dr Agata Sadkowska
 
ADRES I NUMER TELEFONU WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
pl. Bp. Nankiera 4, 50-140 Wrocław
tel. +48 71 375 26 35 (w godzinach wyznaczonych dyżurów)
 
DYŻURY
I etap:
18 lipca 2023 r., godz. 11.00-13.00
19 lipca 2023 r., godz. 11.00-13.00
20 lipca 2023 r., godz. 11.00-13.00
21 lipca 2023 r., godz. 16.00-17.30
 
II etap:
25 lipca 2023 r., godz. 10.00-12.00
26 lipca 2023 r., godz. 10.00-12.00
 
Oprócz tego przed ogłoszeniem list zakwalifikowanych w systemie IRK dyżury telefoniczne: tel. 713752635
 
Zapraszamy do zapoznania się z Vademecum kandydata na studia w UWr., gdzie można znaleźć harmonogram rekrutacji, słowniczek pojęć oraz wiele innych praktycznych informacji.
 
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)