Ewa Krystyna Kulak, "Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach informacyjnych i popularnonaukowych", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Ewa Krystyna Kulak, "Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach informacyjnych i popularnonaukowych", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

 

 

Znajomość literatur krajów Półwyspu Iberyjskiego jest w naszym kraju dość ograniczona. Wpłynęły na to rozmaite czynniki: oddalenie geograficzne, słaba znajomość języków iberyjskich, a nawet względy natury politycznej. W ciągu dwóch ostatnich stuleci opinie o literaturach iberyjskich kształtowane były nie przez przekłady, nieliczne i nie zawsze dobrej jakości, a raczej przez komentatorów: autorów opracowań, przewodników, podręczników czy artykułów w encyklopediach. To im zawdzięczał polski czytelnik wiadomości o utworach, do których nie miał bezpośredniego dostępu. Redagowane przez krytyków książki tworzyły na użytek czytającej publiczności pewien obraz piśmiennictwa krajów iberyjskich – nierzadko tendencyjny i stereotypowy, a przecież trwały.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)