Eugeniusz Ucherek, "Polsko-francuski słownik przyimków", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.

Eugeniusz Ucherek, "Polsko-francuski słownik przyimków", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.

 

 

Niniejszy słownik przyimków jest pierwszą tego typu publikacją leksykografii polsko-francuskiej. Jego wartość jest tym większa, że istniejące słowniki ogólne polsko-francuskie są słownikami o małej objętości i niewiele miejsca poświęcają przyimkom. Wiadomo zaś, że stosowanie przyimków w języku obcym sprawia poważne trudności dydaktyczne i tłumaczeniowe.

W oddanym do rąk Czytelników słowniku artykuły hasłowe obejmują nie tylko wykaz odpowiedników francuskich, ale także przykłady ilustrujące ich użycie i, co jest najcenniejsze, komentarz na temat zakresu ich stosowania. Słownik przeznaczony jest zwłaszcza dla osób uczących się francuskiego, i to na różnych poziomach, dla tłumaczy oraz nauczycieli opracowujących materiały dydaktyczne.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)