Eugeniusz Ucherek, "Francusko-polski słownik przyimków", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.

Eugeniusz Ucherek, "Francusko-polski słownik przyimków", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.

 

 

Francusko-polski słownik przyimków jest niezbędnym uzupełnieniem opublikowanego wcześniej przez Wydawnictwo Naukowe PWN Polsko-francuskiego słownika przyimków. Stanowi on cenną pomoc dla osób uczących się języka francuskiego, zwłaszcza dla studentów filologii uniwersyteckiej i kolegiów nauczycielskich, dla nauczycieli języka francuskiego (przy konstruowaniu materiałów dydaktycznych), dla tłumaczy, a także w dalszej pracy badawczej nad przyimkami francuskimi i polskimi.
Formami wyjściowymi Słownika są szeroko rozumiane przyimki francuskie, a więc zarówno przyimki właściwe, jak i przyimki wtórne. Słownik podaje nie tylko polskie odpowiedniki tych przyimków, ale również bogaty materiał przykładowy i, co stanowi o jego oryginalności w leksykografii dwujęzycznej, komentarz na temat stosowania poszczególnych odpowiedników.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)