Estudios Hispánicos

Polski

Estudios Hispánicos tworzone przez pracowników Zakładu Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej UWr to najstarsze naukowe pismo iberystyczne w Polsce (ukazuje się od 1988 r.), wydawane w całości w języku hiszpańskim, chociaż publikujemy również teksty w pozostałych językach romańskich Półwyspu Iberyjskiego. Od roku 2012  Estudios Hispánicos znajdują się na liście ERIH.

(tu link https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp)

 

Zapraszamy na nasze strony:

www.estudios.uni.wroc.pl 

http://eh.sjol.eu

Pismo ma charakter filologiczny, prezentujemy w nim zatem wyniki badań językoznawczych, literaturoznawczych, przekładoznawczych, teoretycznoliterackich, recepcyjnych, metodologicznych, historyczno-cywilizacyjnych oraz poświęconych relacjom polsko-hiszpańskim dotyczące Półwyspu Iberyjskiego lub Ameryki Łacińskiej. Poszczególne numery komponowane są tematycznie wokół problemu badawczego proponowanego przez redaktorów prowadzących, każdorazowo ogłaszanego z wyprzedzeniem na stronie internetowej pisma. Wszystkie artykuły przechodzą proces podwójnej oceny recenzenckiej, zawierają słowa klucze oraz streszczenia w języku angielskim. W Estudios Hispánicos swe artykuły naukowe ogłaszają polscy iberyści, ale także badacze z Hiszpanii i wielu krajów Ameryki Łacińskiej, Francji, Szwajcarii, Kanady, Czech czy Rosji. Pismo stara się dokumentować na bieżąco działalność hispanistów polskich oraz najważniejsze wydarzenia hispanistyczne w świecie w dziale recenzji, starając się odnotowywać wszystkie polskie publikacje hispanistyczne oraz książki hiszpańskojęzyczne poświęcone Polsce, oraz w dziale informacyjnym, prezentując znaczące polskie i zagraniczne sympozja hispanistyczne, konferencje, uroczystości rocznicowe oraz odnotowując tematy prac doktorskich i magisterskich z zakresu filologii hiszpańskiej zrealizowanych w polskich uczelniach wyższych.

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)