Estudios Hispánicos

Polski

Spanish version   ♦ English version

WYMOGI REDAKCYJNE

RADY ESTUDIOS HISPÁNICOS

PROCEDURA RECENZOWANIA

NUMERY CZASOPISMA

ZASADY ETYCZNE

HISTORIA CZASOPISMA

► Numery czasopisma on-line

► Aktualny numer

 

Kontakt z redakcją

estudios.hispanicos@uwr.edu.pl

Pl. Bp. Nankiera 4

50-140 Wrocław

 

Obszar badawczy
Estudios Hispánicos jest czasopismem Zakładu Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, publikowanym wyłącznie w języku hiszpańskim lub innych językach Półwyspu Iberyjskiego. Rocznie wydawany jest jeden tom o objętości około 200 stron.

Celem czasopisma jest rozwój i propagowanie wiedzy naukowej w dziedzinach takich jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia, nauki o kulturze, glottodydaktyka i translatologia w odniesieniu do hiszpańskojęzycznych i portugalskojęzycznych krajów Europy i Ameryki Łacińskiej.
Tomy czasopisma zawierają oryginalne artykuły naukowe (niekiedy wydzielone w sekcje o charakterze monograficznym), recenzje i opinie o książkach oraz informacje dokumentujące działalność naukową w dziedzinie iberystyki.

Wszystkie artykuły naukowe poddawane są procesowi oceny w formie recenzji zewnętrznej. Każdy tekst ocenia przynajmniej dwoje recenzentów. Autorzy artykułów i recenzenci nie znają nawzajem swej tożsamości (tzw. double-blind review, zob. Proc edura recenzyjna). Artykuły zawierają tytuły, streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim. Autorzy zgłaszanych tekstów powinni dostosować je do obowiązujących norm i zaleceń edytorskich (zob. Zasady opracowania materiałów do publikacji i  przekazanie praw). Zaakceptowane artykuły publikowane są według kolejności zgłoszeń.
Recenzje oraz opinie o nowo opublikowanych książkach (ze szczególnym uwzględnieniem prac polskich hispanistów oraz slawistów hiszpańskich) oraz informacje dokumentalne zamawiane są przez redakcję, która przyjmuje także teksty niezamówione i propozycje recenzji, zastrzegając sobie prawo do ich odrzucenia. Recenzje książek, opinie i teksty informacyjne nie są poddawane ocenie zewnętrznej.

 

Abstrakty artykułów opublikowanych w Estudios Hispánicos znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), są indeksowane w ERIH PLUS, DIALNET, MIAR, Linguistic Bibliography, a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals Estudios Hispánicos są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

 

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)