Erasmus+ „EFFORT” 2020-2023

 

Tytuł i akronim projektu: „Towards a European Framework of Reference for Translation (EFFORT)" / „Propozycja Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Tłumaczeniowego (EFFORT)”

Numer projektu: 2020-1-ES01-KA203-082579

Typ projektu: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, projekt dydaktyczny

Karta projektu na platformie Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-ES01-KA203-082579

Strona internetowa projektu: http://www.effortproject.eu/

Okres trwania projektu: 01.09.2020-31.08.2023 (z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy do 28.02.2024), projekt 3. letni

Kwota finansowania: cały projekt 253.280,00 EUR, w tym Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny) 17.057,00 EUR

Koordynator: Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania (prof. Amparo Hurtado Albir i prof. Patricia Rodríguez Inés)

Partnerzy (w kolejności alfabetycznej):

  1. Aarhus Universitet, Dania
  2. Ita-Suomen Yliopisto, Finlandia
  3. The University of Westminster, Wielka Brytania
  4. Universidad de Granada, Hiszpania
  5. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Rumunia
  6. Université de Genève, Szwajcaria
  7. Universiteit Utrecht, Holandia
  8. Univerza v Ljubljani, Słowenia
  9. Uniwersytet Wrocławski, Polska

Zespół odpowiedzialny za wykonanie projektu w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny):

- kierownik zespołu: dr Anna Kuźnik (Instytut Filologii Romańskiej)

- wykonawcy: dr hab. Natalia Paprocka, prof. UWr., dr Regina Solová, dr Kaja Gostkowska (Instytut Filologii Romańskiej), dr hab. Marcin Walczyński (Instytut Filologii Angielskiej)

Zwięzły opis projektu:

Projekt polega na opracowaniu europejskiego systemu opisu kształcenia tłumaczeniowego na poziomach A1, A2, B1, B2, C1, C2, podobnego do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rezultaty pracy intelektualnej:

1. „Methodological guide for using the Common European Framework of Reference for Translation Levels A and B (non-specialist translator)” / „Poradnik stosowania Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Tłumaczeniowego na poziomie A i B (tłumacz niespecjalistyczny)"

2. „First proposal of Common European Framework of Reference for Translation Level C (specialized translator)” / „Wstępna propozycja Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Tłumaczeniowego na poziomie C (tłumacz specjalistyczny)” – w zakresie tłumaczenia literackiego, naukowego, prawniczego, technicznego i biznesowo-finansowego (pięć typów tłumaczenia pisemnego specjalistycznego)

Aktualne wydarzenia:

Międzynarodowe spotkanie projektowe na Wydziale Filologicznym UWr, piątek 18 lutego 2022 r.

Prezentacja projektu na konferencjach w Polsce:

- 16-17 października 2021 r., Warszawa, Konferencja PT TEPIS / XXXV Warsztaty Przekładu Specjalistycznego (konferencja zdalna); prelegenci: dr Anna Kuźnik i dr hab. Marcin Walczyński

- 17-18 marca 2022 r., Kraków, 3rd Consortium for Translation Education Research Congress “(Re-)profiling translation pedagogy: translators, interpreters and educators”, (konferencja zdalna); prelegenci: dr Anna Kuźnik i dr hab. Marcin Walczyński

- 19-21 maja 2022 r., Kraków, I Kongres Przekładoznawstwa Polskiego; prelegenci: dr Anna Kuźnik, dr Kaja Gostkowska, dr hab. Natalia Paprocka, prof. UWr, dr Regina Solová, dr hab. Marcin Walczyński

Publikacje dotyczące projektu: [w przygotowaniu]

Notatkę redaguje: dr Anna Kuźnik

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)