Erasmus+ "DIAL4U" 2021-2023

Tytuł i akronim projektu: „Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities (DIAL4U)”

Projekt opracowany przez osiem uczelni europejskich – w tym Uniwersytet Wrocławski reprezentowany przez dr Monikę Grabowską i dr. Aleksandra Wiatera (z Instytutu Filologii Romańskiej) oraz mgr Urszulę Brodę (z Biura Współpracy Międzynarodowej) - uzyskał finansowanie w kwocie 299 650 EUR w ramach programu Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Partnerships for Digital Education Readiness.  W ocenie ekspertów projekt uzyskał 93.50/100 punktów.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2021 r. i potrwa 24 miesiące. Działalność UWr zostanie dofinansowana kwotą 29 982 EUR.

Lista partnerów projektu:

Université de Lille, Francja 
Stiftung Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy 
Malmo Universitet, Szwecja 
Mykolo Romerio Universitetas, Litwa 
Universidade do Minho, Portugalia 
Universitatea Babes Bolyai, Rumunia 
Uniwersytet Wroclawski, Polska 
Universitat Jaume I De Castellon, Hiszpania
 
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)