Elżbieta Skibińska, "Inaczej mówiąc… Tłumaczenie z francuskiego na polski. Ćwiczenia", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.

Elżbieta Skibińska, "Inaczej mówiąc… Tłumaczenie z francuskiego na polski. Ćwiczenia", Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001.

 

 

W każdym tłumaczeniu spotykają się nie tylko dwa języki, a więc dwa różne systemy gramatyczne i leksykalne, ale także dwie kultury, wiążące się z odmiennymi doświadczeniami, tradycjami i współczesnościami. Żeby to spotkanie przyniosło oczekiwane rezultaty, konieczne są określone umiejętności, które można – i należy – wyrabiać, kształtować, doskonalić. Temu celowi mają służyć zaproponowane w tej książce ćwiczenia. Przeznaczone są one dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w dziedzinie tłumaczenia: dla studentów filologii romańskiej na Uniwersytetach, słuchaczy sekcji francuskich w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych, studentów specjalności tłumaczeniowych Wyższych Szkół Zawodowych. Posłużyć mogą też – choć w mniejszym stopniu – osobom, które próbują zdobyć pewne kompetencje poza instytucjami edukacyjnymi.

Ze Wstępu

[…] jest to podręcznik zawierający różne ćwiczenia wspomagające naukę przekładu, zasadniczo pisemnego, z języka francuskiego na polski. Ćwiczenia te mają zwrócić uwagę adepta sztuki przekładu na istotne różnice systemowe, ale również na różne kręgi kulturowe tekstów wyjściowych i docelowych i – co z tego wynika – na konieczność rozwijania specyficznych kompetencji osób, które chcą parać się przekładem. […] Zaproponowane ćwiczenia opierają się na najnowszych badaniach z teorii dyskursu i teorii przekładu […].

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Teresy Tomaszkiewicz

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)