Egzamin PNJF

 

Egzamin z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego (PNJF) - II rok, semestr 3 (II FM)

Zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z osiągnięciem poziomu C1/C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Egzamin polega na napisaniu syntezy 3 tekstów popularnonaukowych i/lub publicystycznych o długości maksymalnej 600 słów każdy i dotyczących problemów współczesnego świata. Tekstom pisanym i/lub ustnym mogą towarzyszyć 1-2 dokumenty ikonograficzne. Oczekiwana długość syntezy: max 400 słów.  Czas trwania egzaminu: 180 min. Dopuszczalne jest korzystanie ze słowników jednojęzycznych.

Przykładowy egzamin z PNJF - II rok studiów mgr

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)