Egzamin licencjacki

 

INFORMATOR O EGZAMINIE LICENCJACKIM I SEMINARIACH LICENCJACKICH

INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

INFORMATOR LICENCJACKI 2020/2021

INFORMATOR LICENCJACKI 2019/2020

 

DOKUMENTY

Uchwała nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr

Zasady organizacji seminariów licencjackich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach i stopnia w IFR UWr (uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej z 7 czerwca 2022 r.)

10 kroków do wakacji, czyli alternatywny przewodnik dyplomanta

Tutaj znajduje się makieta pracy licencjackiej (strony tytułowe, wzór spisu treści) - plik Word do pobrania.

Komunikat nr 4/2022 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 5/2022 w sprawie procedury sprawdzania pracy dyplomowych w JSA

 

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Terminy

termin 0: 27 czerwca 2023 (wtorek)
termin 1: 3 i 4 lipca 2023 (poniedziałek i wtorek)
termin 2: 5 września 2023 (wtorek)
 

Skład komisji egzaminacyjnej

przewodnicząca: prof. dr hab. J. Łukaszewicz
promotor: dr D. Artico
recenzenci i egzaminatorzy: dr D. Kowalczyk-Cantoro, dr G. La Rosa, dr M. Mazzini

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)