Egzamin licencjacki

 

INFORMATOR O EGZAMINIE LICENCJACKIM I SEMINARIACH LICENCJACKICH

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2022/2023

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2021/2022

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2020/2021

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2019/2020

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2018/2019

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2017/2018

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2016/2017

FILOLOGIA FRANCUSKA - INFORMATOR LICENCJACKI NA ROK 2015/2016

 

DOKUMENTY

Uchwała nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr

Zasady organizacji seminariów licencjackich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia w IFR UWr (uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej z 7 czerwca 2022 r.)

Komunikat nr 4/2022 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 5/2022 w sprawie procedury sprawdzania pracy dyplomowych w JSA

10 kroków do wakacji, czyli alternatywny przewodnik dyplomanta

 

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Terminy

termin zerowy: 27 i 28 czerwca 2022 (poniedziałek i wtorek)
termin pierwszy: 4 i 5 lipca 2022 (poniedziałek i wtorek)
termin poprawkowy: 9 września 2022 (piątek)

Składy komisji egzaminacyjnych

a) Gramatyka opisowa i językoznawstwo ogólne
przewodniczący: prof. dr hab. E. Biardzka / dr hab. W. Ucherek
promotor: dr A. Wiater
recenzenci i egzaminatorzy: prof. dr hab. E. Biardzka, dr J. Cook, dr M. Grabowska, dr A. Rębkowska-Kieseler, dr hab. W. Ucherek, dr A. Viviand-Esik.
 
b) Wiedza o literaturze francuskiej, wiedza o historii i kulturze Francji
przewodniczący: dr hab. M. Pawłowska, prof. UWr / dr hab. H. Duffy
promotor: dr T. Szymański
recenzenci i egzaminatorzy: dr J. Jakubowska, dr J. Kotowska-Miziniak, A. Sadkowska-Fidala, dr T. Wysłobocki.
 
c) Przekładoznawstwo
przewodnicząca: dr hab. N. Paprocka, prof. UWr / prof. dr hab. E. Skibińska-Cieńska
promotorki: prof. dr hab. E. Skibińska-Cieńska / dr K. Gostkowska
recenzentki i egzaminatorki: dr P. Krysiak, dr A. Kuźnik; dr hab. N. Paprocka, prof. UWr; dr A. Rębkowska-Kieseler; dr R. Solová; prof. dr hab. E. Skibińska
Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)