Egzamin licencjacki

 

INFORMATOR O EGZAMINIE LICENCJACKIM I SEMINARIACH LICENCJACKICH

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2020/2021

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2019/2020

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2018/2019

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2017-2018

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2016-2017

 

DOKUMENTY

Uchwała nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr

Zasady organizacji seminariów licencjackich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia w IFR UWr (uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej z 7 czerwca 2022 r.)

Komunikat nr 4/2022 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 5/2022 w sprawie procedury sprawdzania pracy dyplomowych w JSA

10 kroków do wakacji, czyli alternatywny przewodnik dyplomanta

 

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Terminy

termin zerowy: 27 i 28 czerwca 2022 (poniedziałek i wtorek)
termin pierwszy: 4 i 5 lipca 2022 (poniedziałek i wtorek)
termin poprawkowy: terminy wrześniowe - 7,8 września 2022 r. (środa, czwartek)

Skład komisji egzaminacyjnej

przewodniczące: prof. dr hab. B. Baczyńska / dr hab. Ewa Kulak

promotorzy: prof. dr hab. B. Baczyńska, dr hab. E. Kulak, dr A. Draus-Kłobucka, dr hab. Marlena Krupa-Adamczyk, dr A. Trojanowski

recenzenci i egzaminatorzy: dr A. August-Zarębska, prof. dr hab. B. Baczyńska, dr Z. Bułat-Silva, dr A. Draus-Kłobucka, dr M. Głowicka, dr hab. M. Krupa-Adamczyk, dr M. Krzyżostaniak, dr hab. E. Kulak, prof. dr hab. M. Kurek, dr J.L. Losada Palenzuela, dr J. Salamon, dr Ł. Smuga, dr J. Wesoła, prof. dr hab. J. Ziarkowska.

Zakres egzaminu licencjackiego należy zgłosić opiekunowi pracy licencjackiej do końca kwietnia.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)