Egzamin licencjacki

 

INFORMATOR O EGZAMINIE LICENCJACKIM I SEMINARIACH LICENCJACKICH

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2022/2023

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2021/2022

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2020/2021

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2019/2020

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2018/2019

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2017-2018

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - INFORMATOR LICENCJACKI 2016-2017

 

DOKUMENTY

Uchwała nr 76/2022 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków ukończenia studiów I i II stopnia oraz prac i egzaminów dyplomowych na Wydziale Filologicznym UWr

Zasady organizacji seminariów licencjackich i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach I stopnia w IFR UWr (uchwała Rady Instytutu Filologii Romańskiej z 7 czerwca 2022 r.)

Komunikat nr 4/2022 w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu APD

Komunikat nr 5/2022 w sprawie procedury sprawdzania pracy dyplomowych w JSA

10 kroków do wakacji, czyli alternatywny przewodnik dyplomanta

 

EGZAMINY LICENCJACKIE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Terminy

termin zerowy: 27 czerwca 2023 (wtorek)
termin pierwszy: 3 i 4 lipca 2023 (poniedziałek i wtorek)
termin poprawkowy: 5 września 2023 (wtorek)

Skład komisji egzaminacyjnej

przewodniczące: prof. dr hab. B. Baczyńska / dr hab. Ewa Kulak

promotorzy: prof. dr hab. B. Baczyńska / dr hab. Marlena Krupa-Adamczyk / dr A. Trojanowski

recenzenci i egzaminatorzy: dr A. August-Zarębska, prof. dr hab. B. Baczyńska, dr Z. Bułat-Silva, dr M. Głowicka, dr hab. M. Krupa-Adamczyk, prof. UWr; dr M. Krzyżostaniak; dr hab. E. Kulak, prof. UWr; dr hab. M. Kurek, prof. UWr; dr J.L. Losada Palenzuela; dr J. Salamon; dr Ł. Smuga; ; dr hab. J. Ziarkowska, prof. UWr.

Zakres egzaminu licencjackiego należy zgłosić opiekunowi pracy licencjackiej do końca kwietnia.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)