Diana Kozińska-Donderi, "Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie polskiej 1918-1956", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Diana Kozińska-Donderi, "Obraz Włoch i motywy włoskie w prozie polskiej 1918-1956", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

 

 

Książka jest o wiele bogatsza niż sam tytuł sugeruje. Autorka ukazuje bowiem w pierwszej części swojej rozprawy całą wielowiekową historię podróży Polaków do Włoch, aby zapewnić odpowiednie tło dla zrozumienia i właściwego ocenienia tych z pierwszej połowy XX wieku. (…) Materiał został przedstawiony w sposób uwypuklający najważniejsze motywy łączące dzieła z danego okresu, nie pomijając jednak rozbieżności. Odpowiednio dobrane cytaty, pochodzące nieraz z trudno dostępnych dzieł, odzwierciedlają stanowiska poszczególnych pisarzy. Oryginalne tytuły rozdziałów pozwalają czytelnikowi na łatwą orientację w materiale, a całość jest napisana jasno, przejrzyście i świadczy o wszechstronnej znajomości tematu. Dzieło stanowi nader interesującą lekturę nie tylko dla specjalistów ze względu na trafne i głębokie obserwacje, ale, dzięki rozmaitości i barwności opisu, z pewnością może przyczynić się do wzrostu zainteresowania Włochami i historią kultury polskiej w kontekście europejskim u rzeszy odbiorców o zainteresowaniach humanistycznych.

Z recenzji prof. Krystyny Jaworskiej

 

Jest to książka piękna językowo, wartościowa poznawczo. Autorka – co trzeba podkreślić – świetnie posługuje się cytatami, prezentując poprzez nie indywidualne, ale uwarunkowane historycznym kontekstem style przedstawiania i zarazem selekcji widzianego. Jest przewodniczką po galerii literackich opisów Włoch czułą i kompetentną, zaangażowaną intelektualnie i uczuciowo. Rozprawa tak zakrojona wymagała rozległych lektur; ma je autorka za sobą, ale jak w górach zza jednego łańcucha wyłania się następny i podróżny staje zafascynowany, jak z różnych stron i zawsze inaczej ukazuje się na wyspach śródziemnomorskich morze, tak i tutaj zza jednych rzędów ksiąg ukazują się następne. Gdzieś trzeba postawić kropkę. Tu została postawiona – myślę – we właściwym miejscu. Dalszy ciąg literackich przedstawień Włoch w polskiej literaturze, bardzo potrzebny, to następne zadanie stojące przed autorką.

Z recenzji prof. Jacka Łukasiewicza

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)