Davide Artico, Sanguine Cyrnæi luimus perjuria Regis : La figura di Napoleone nella letteratura italiana del primo Ottocento, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

Davide Artico, Sanguine Cyrnæi luimus perjuria Regis : La figura di Napoleone nella letteratura italiana del primo Ottocento, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015

Heistein

     

Davide Artico vede la questione della figura di Napoleone nella leteratura italiana non solo dal punto di visita letterario, ma lo vede dal punto di visita della trasmissione di ideologie tramite la letteratura riguardante questo periodo. Fa, quindi, una lettura attraverso una lente che legge le caratteristiche assiologiche e ideologiche della società.

Prof. Barbara Wojciechowska

 

Przedmiotem szczególnej uwagi autora jest kształtowanie się literackiego konterfektu Napoleona w dziełach pisarzy, którzy mogli jego sylwetkę modelować, prowadząc swego rodzaju “obserwację uczestniczącą”. Staje się to jasne, kiedy przyjrzeć się uważnie korpusowi tekstów składającemu się z dzieł pisarzy, którzy – jako w pełni ukształtowane podmioty twórczych decyzji – mogli epokę napoleońską najzwyczajniej przeżyć, nie mając równocześnie możliwości, by spojrzeć na tytułowego bohatera pracy z większego, tak pożądanego w pracach historycznych, dystansu czasowego. Pozwala to autorowi rozprawy obserwować jednocześnie kształtowanie się w ich dziełach sylwetki Korsykanina także jako rezultatu ewolucji przekonań artystycznych, politycznych i społecznych samych autorów.

Prof. Wojciech Soliński

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)