Davide Artico, "Dolce Italia? Dzieje współczesnych Włoch w twórczości Francesca Gucciniego..." i innych "śpiewających autorów"", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Davide Artico, "Dolce Italia? Dzieje współczesnych Włoch w twórczości Francesca Gucciniego..." i innych "śpiewających autorów"", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

dolce italia

Davide ARTICO, „Dolce Italia? Dzieje współczesnych Włoch w twórczości Francesca Gucciniego i innych „śpiewających autorów”", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

Opracowanie przyczynia się zarówno do poszerzenia znajomości cantautori, czyli włoskich „śpiewających autorów” w Polsce, jak i do zgłębienia trudnych, jeszcze bolesnych tematów w historii Italii. Wydarzeniom z naj­nowszej historii Włoch poświęcono w książce stosunkowo dużo miejsca, ponieważ typowe dla Francesca Gucciniego i innych cantautori jest czerpanie inspiracji z tak zwanego życia co­dziennego, co po­zwala uznać współczesną historię za jedno ze źródeł ich twórczości. Najważniejszą część pracy stanowi jednak analiza utworów. Są to przede wszystkim teksty piosenek estradowych, ale analizie poddano też np. powieści autobiograficzne. Wyłania się z nich obraz złożony, zapewne niestereotypowy kraju, który może być dolce, to jest „słodki”, ale także cuchnąć okrucieństwem i hipokryzją.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)