Czasopisma

 

Estudios Hispánicos

Italica Wratislaviensia

Romanica Wratislaviensia

 

Zgodnie z w załącznikiem do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów za zamieszczone w naszych czasopismach publikacje naukowe przysługuje:

Estudios Hispánicos - 40 punktów (poz. 28474)

Italica Wratislaviensia - 20 punktów (poz. 28155)

Romanica Wratislaviensia - 20 punktów (poz. 28171)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)