Czasopisma

 

Estudios Hispánicos

Italica Wratislaviensia

Romanica Wratislaviensia

 

Zgodnie z w załącznikiem do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za zamieszczone w naszych czasopismach publikacje naukowe przysługuje:

Estudios Hispánicos - 40 punktów (unikatowy identyfikator czasopisma: 15757)

Italica Wratislaviensia - 40 punktów (unikatowy identyfikator czasopisma: 200467)

Romanica Wratislaviensia - 70 punktów (unikatowy identyfikator czasopisma: 200485)

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)