Conference fee

Powrót na główną stronę konferencji / Return to the main page of the conference

 

OPŁATA KONFERENCYJNA wynosi 550 zł / 120 euro i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w czasie przerw kawowych, obiady w pierwszym i drugim dniu konferencji, uroczystą kolację oraz publikację materiałów pokonferencyjnych. Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 20 lutego 2023

Dane do przelewu w PLN
Bank Zachodni WBK SA 1 O/Wrocław
Właściciel konta: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Numer konta: 68 1090 2503 0000 0001 1131 0115
Tytuł przelewu: „Konferencja nr 7003/0513/22, TERMOS 2023, Imię i nazwisko uczestnika”

Jeśli opłacą Państwo wpisowe z prywatnego konta bankowego i chcieliby Państwo otrzymać fakturę na uniwersytet (lub firmę), uprzejmie prosimy o jak najszybsze przesłanie mailem (termos@uwr.edu.pl) danych do faktury.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji przed 31 marca 2023 r., zwrócona zostanie cała wpłacona kwota. W przypadku rezygnacji po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu wniesionej opłaty konferencyjnej.

 

CONFERENCE FEE is EUR 120 (PLN 550). It includes snacks during coffee breaks, lunches on the first and the second day of the conference, a formal dinner, and publishing post-conference materials. The price does not include travel expenses and accommodation.

The deadline for paying the conference fee is 20 February 2023.

Bank details for payments in EUR
Bank name: B.Z. WBK SA 1 0 / Wrocław
Bank address: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
Account number (IBAN): PL41109023980000000111315074
SWIFT: WBKPPLPP
Account holder’s name: Uniwersytet Wrocławski
Address of the account holder:
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
Poland
Title of the bank transfer (obligatory!): „Conference 7003/0513/22, TERMOS 2023, Your name and surname”

If you choose to make the payment from your own private bank account and you would like to receive an invoice, please send us an email (termos@uwr.edu.pl) with the data necessary for the invoice asap.

In case of cancellation of participation in the conference before March 31, 2023, the entire amount paid will be refunded. In case of cancellation after this date, there will be no refund of the paid conference fee.

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)