Blok nauczycielski

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ STUDENTÓW I CYKLU IMMATRYKULOWANYCH PRZED ROKIEM AKADEMICKIM 2013/2014

 Plik PDF do pobrania

  I. Przedmioty prowadzone po polsku w Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) przy ul. Cybulskiego 30:

Przedmiot

I rok

II rok

III rok

ECTS

 

sem. 1

sem. 2

sem. 3

sem. 4

sem. 5

sem. 6

Z

Psychologia

30 W

30 C

 

 

 

 

2+1+2 (egzamin

po 1 sem.)

Pedagogika

 

 

30W

45K

 

 

2+3

Warsztaty Psych.-pedag. kompetencje nauczyciela

 

 

 

 

45K

 

3

Emisja głosu

 

 

 

 

 

30K

0

RAZEM

30

30

30

10

 

 

13

II. Przedmioty prowadzone po francusku w Instytucie Filologii Romańskiej:

Przedmiot

II rok

III rok

ECTS

 

sem. 3

sem. 4

sem. 5

sem. 6

Z

Metodyka nauczania języka

francuskiego

30 C

30 C

30 C

 

2+2+2

Dydaktyka języka francuskiego

 

30 C(1)

30 C(1)

 

2+2

RAZEM

30

60

60

 

10

(1) 10 godzin ćwiczeń w IFR + 20 godzin praktyki śródrocznej pod opieką współpracującego z IFR nauczyciela j. francuskiego.

Po ukończeniu 3 semestrów metodyki student ma prawo odbyć 4-tygodniową praktykę w dowolnej szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum. Ocena z praktyki, po zatwierdzeniu dokumentacji praktyki, zostanie przepisana do indeksu.  

Dla studentów ze ścieżki A wybór bloku nauczycielskiego jest wskazany na studiach II stopnia, przedmioty z CEN-u mogą jednak zaliczać na I stopniu. Studenci ze ścieżki A mogą też zapisywać się na zajęcia z metodyki i dydaktyki od IV semestru studiów I stopnia, tj. w momencie osiągnięcia poziomu B2 znajomości języka francuskiego.

Zaliczenie wszystkich zajęć z bloku nie jest równoważne uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, które gwarantuje jedynie ukończenie odpłatnych studiów podyplomowych w CEN, ale studenci, którzy rozpoczną te studia, będą zwolnieni z zajęć wyszczególnionych w tabelach, co równa się skróceniu studiów podyplomowych oraz przede wszystkim znacznemu obniżeniu ich kosztu. Dodatkową korzyścią jest odnotowanie wszystkich odbytych zajęć i praktyk w suplemencie do dyplomu licencjackiego lub magisterskiego. Daje to możliwość zatrudnienia na określonych warunkach w zawodzie nauczyciela.


 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)