Projekty naukowe

Współpraca w zakresie projektów naukowych polega na wykonaniu zlecenia badawczego przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Romańskiej na rzecz zainteresowanego podmiotu gospodarczego w oparciu o umowę między danym podmiotem gospodarczym a Uniwersytetem Wrocławskim.

 

Projekty te są zaliczane do projektów transferu wiedzy z sektora nauki do sektora rynkowego (społeczeństwa i gospodarki). Szczegóły tych projektów są inne w każdym przypadku, ale wszystkie zlecenia tego typu posiadają jedną cechę wspólną: odpowiadają zainteresowaniom i specjalizacjom naukowym pracowników Instytutu. Można wstępnie zapoznać się z nimi przeglądając wykazy publikacji naukowych każdego pracownika w zakładce Pracownicy. Pomocne może okazać się również zapoznanie się ze strukturą Instytutu Filologii Romańskiej.

 

Wszystkich zainteresowanych tego typu współpracą prosimy o kontakt


Przykład zrealizowanego projektu naukowego:

Opracowanie polskiej terminologii do wielojęzycznego słownika piłki nożnej na zlecenie UEFA (2009-2011)


Przedmiotem zlecenia było przygotowanie i opracowanie 2200 polskich haseł do wielojęzycznego słownika piłki nożnej UEFA i dodanie ich do terminologicznej bazy danych UEFA.

 

Zlecenie to zostało zrealizowane (jako projekt badawczy nr 3-427/5/IFR/09) pod kierunkiem dra Stefana Kaufmanadr Natalii Paprockiej i dr Kai Gostkowskiej przez grupę studentów filologii romańskiej, w której skład weszli: Joanna Banachowicz, Iwona Borek, Magdalena Buss, Danuta Czaderska, Joanna Czyż, Agata Draus-Kłobucka, Magdalena Filak, Anna Jodłowiec, Katarzyna Kalemba, Katarzyna Klucznik, Anna Kobyłecka, Agnieszka Konieczna, Joanna Kotowska, Agnieszka Kupczyk, Paweł Łapiński, Agnieszka Łozińska, Natalia Mikicin, Aldona Padula, Ewa Przemyk, Anna Suchowacka, Agata Rola, Agnieszka Uchmanowicz, Magdalena Urban, Agata Waszak i Katarzyna Wertepna.    

Hasła opracowano w bazie danych SDL MultiTerm.

Link do słownika UEFAterm

 

Informacje prasowe o pracy nad projektem:

Romaniści pracują dla UEFA

Wrocławianie tworzą słownik futbolu

Romaniści tworzą słownik dla kibiców

 

Przykładowe hasło słownikowe:

spalony

position de hors jeu

Abseitsposition

offside position

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)