Beata Baczyńska (oprac.), Pedro Calderon de la Barca, "Życie snem, Książę Niezłomny", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.

Beata Baczyńska (oprac.), Pedro Calderon de la Barca, "Życie snem, Książę Niezłomny", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.

Przełożyli Edward Boyé, Juliusz Słowacki

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)