Beata Baczyńska (oprac. i wstęp), Pedro Calderón de la Barca, "El príncipe constante" – Juliusz Słowacki "Książę Niezłomny" (z Calderona de la Barca)", Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.

Beata Baczyńska (oprac. i wstęp), Pedro Calderón de la Barca, "El príncipe constante" – Juliusz Słowacki "Książę Niezłomny" (z Calderona de la Barca)", Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2009.

Spis treści, wstęp i fragmenty (plik PDF do pobrania)

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)