Beata Baczyńska, „Książę Niezłomny”. Hiszpański pierwowzór i polski przekład", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Beata Baczyńska, „Książę Niezłomny”. Hiszpański pierwowzór i polski przekład", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

 

 

Juliusza Słowackiego Książę Niezłomny (Z Calderona de la Barca). Tragedia we trzech częściach to utwór wyjątkowy – przekład hiszpańskiego dramatu Złotego Wieku i arcydzieło polskiego romantyzmu – który dzięki Teatrowi Laboratorium stał się źródłem jednego z ważniejszych wydarzeń w historii teatru światowego XX wieku. W 1968 roku na łamach hiszpańskiego miesięcznika teatralnego „Primer Acto” pytano, nie ukrywając zdumienia, o „stymulującą moc”, jaką Jerzy Grotowski i jego zespół przetransportował „na stary Calderonowy tekst”. Autorka książki próbuje odpowiedzieć na to pytanie, konfrontując pierwowzór z przekładem oraz rzeczywistość hiszpańskiego teatru Złotego Wieku z historią polskich wykonań Księcia Niezłomnego.

Książka Beaty Baczyńskiej o Księciu Niezłomnym jest kolejną pozycją ukazującą się w serii DRAMAT-TEATR. Seria DRAMAT-TEATR obejmuje prace poświęcone historii dramatu i teatru polskiego oraz powszechnego, a także szeroko pojętej problematyce teorii sztuki teatralnej i tekstu dramatycznego. Uwzględnia również zagadnienia socjologii teatru, współczesnego życia teatralnego i krytyki teatralnej. Seria ma charakter otwarty i mogą się w niej ukazywać rozprawy nie tylko teatrologów, ale także autorów reprezentujących inne dziedziny nauki.

Janusz Degler

 

Seria DRAMAT – TEATR pod redakcją Janusza Deglera (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2354).

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)