Beata Baczyńska, "Historia literatury hiszpańskiej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Beata Baczyńska, "Historia literatury hiszpańskiej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Literatura-Hiszpanska front

mmmm

Najnowsza publikacja Beaty Baczyńskiej to jedyna na polskim rynku aktualna synteza historii literatury hiszpańskiej, która nie tylko prezentuje sylwetki pisarzy i omawia charakterystyczne dla literatury hiszpańskiej zjawiska, lecz także w inspirujący sposób pokazuje jej związki z kulturą europejską i światową.

 

Beata Baczyńska ukazuje zarówno chronologiczne następstwo autorów i dzieł, jak i usytuowanie literatury na tle historyczno-kulturowym. Niewątpliwą zaletą książki jest podejście interdyscyplinarne i uwzględnienie perspektywy polskiego czytelnika. Autorka bierze pod uwagę także zainteresowania współczesnego odbiorcy literatury, zwraca bowiem uwagę na twórczość kobiet i hiszpańskich mniejszości. Historia literatury hiszpańskiej to kompendium wiedzy przydatne nie tylko dla hispanistów, lecz także dla wszelkiej maści filologów i kulturoznawców, którzy znajdą w publikacji profesor Baczyńskiej inspirację dla badań komparatystycznych.

 

Obszerne omówienie literatury hiszpańskiej wzbogacone zostało opiniami krytyków i historyków literatury oraz bibliografią, która poprowadzi zainteresowanych danym tematem ku innym źródłom zarówno w języku polskim, jak i hiszpańskim. Badacze literatury i kultury hiszpańskiej z pewnością docenią również obecność definicji i omówień przytaczanych terminów oraz uwzględnienie oryginalnej terminologii. Na uwagę zasługują także tablice chronologiczno-synchroniczne, przedstawiające fakty z dziejów literatury hiszpańskiej na tle ogólnych wydarzeń kulturowych, społecznych i politycznych w Hiszpanii, Polsce i na świecie.

 

Historia literatury hiszpańskiej to książka nie tylko dla specjalistów, lecz także dla wszystkich zainteresowanych tym kręgiem kulturowym. Czytelnicy z pewnością docenią analizy przeprowadzone z perspektywy współczesności – na tle epoki globalizacji – w tym omówienie wydarzeń i kontrowersji związanych z recepcją kultury hiszpańskiej w Polsce.

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)