Beata Baczyńska, "Dramaturg w wielkim teatrze historii. Pedro Calderón de la Barca", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Beata Baczyńska, "Dramaturg w wielkim teatrze historii. Pedro Calderón de la Barca", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Książka przybliża polskiemu czytelnikowi rzeczywistość hiszpańskiego teatru Złotego Wieku – jedną z najświetniejszych tradycji teatralnych nowożytnej Europy. Opowiada o twórcach i widzach, namiętnościach rządzących na scenie i poza nią, wielkiej polityce i małych zawiściach… Autorka posługuje się narracją opartą na klarownym schemacie fabularnym, w którym biografia Pedra Calderóna de la Barca (1600-1681) splata się z dziejami Hiszpanii i Europy. Dramaturgia hiszpańskiego twórcy pozwala bowiem na ukazanie symbolicznego uniwersum epoki, przynosząc gorzkie świadectwo kryzysu wartości, którego katalizatorem stała się wojna trzydziestoletnia (1618-1648), nazywana pierwszą totalną wojną Europy.

 

Seria DRAMAT – TEATR pod redakcją Janusza Deglera (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2709).

 

 

 

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)