Bazy danych

 

 

 

Informujemy, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do bazy Brill's New Pauly Supplements Online I, który będzie trwać do 10.07.2015 r. Dostęp możliwy jest również przez serwer PROXY.

W skład kolekcji wchodzą:
1. Chronologies of the Ancient World
2. Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts
3. Historical Atlas of the Ancient World
4. The Reception of Myth and Mythology
5. The Reception of Classical Literature
6. The History of Classical Scholarship

 

Dostęp do serwisu:
http://referenceworks.brillonline.com/…/New%20Pauly%20Online

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do bazy Philosopher's Index with Full Text z platformy EBSCO, który będzie trwać do 20.06.2015 r. Dostęp możliwy jest również przez serwer PROXY.

Dostęp do serwisu:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pif

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miło nam poinformować, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała S T A Ł Y dostęp

do baz ProQuest Central oraz ProQuest Dissertations and Theses (A&I). Pierwsza z nich to interdyscyplinarna, pełnotekstowa platforma, zapewniająca dostęp do 27 najbardziej wykorzystywanych baz na świecie. Druga to abstraktowo-indeksowa wersja bazy rozpraw doktorskich i prac naukowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem:

http://www.bu.uni.wroc.pl/e-zrodla/czasopisma-elektroniczne-proquest

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://ebooks.cambridge.org/subject_tree.jsf?SUBJECT_CODE=A

Polski

Instytut Filologii Romańskiej
pl. Bp. Nankiera 4,50-140 Wrocław

mail: ifr@uwr.edu.pl
tel. 71 375 24 33 (sekretariat)
tel. 71 375 26 15 (portiernia)